Därför skall du låta ögonlysa din hund

Skall du avla på din hund, skall du absolut låta ögonundersöka den för att se om hunden visar symptom på ärftliga ögonsjukdomar.

Undersökningen är snabb och smärtfri. Veterinären använder ett oftalmoskop för att se in i ögonbotten där näthinnan finns. Dessutom har de en spaltlampa för att se ögats främre delar, främst linsen.

Hunden får pupillvidgande ögondroppar 15 minuter före ögonlysningen. Effekten sitter i under några timmar.

Hunden kan tycka det är jobbigt om den vistas i starkt ljus.

Ärftliga ögonsjukdomar

Ärftliga ögonsjukdomar finns hos många hundraser bland annat hos engelsk Springer Spaniel där vissa typer av glaukom (grön starr), vissa typer av katarakt (grå starr), progressiv retinal atrofi (PRA) och retinal dysplasi (RD) förekommer.

Alla dessa sjukdomar kan orsaka nedsättningar av synen hos hunden och flera av dem leder till blindhet.

Tyvärr saknas behandling för flera av sjukdomarna och hunden kan inte botas men det är ändå mycket viktigt att försöka minska förekomsten av sjukdomen inom rasen genom noggrant avelsurval.

Undersök din hund

Det bästa vore om alla hundar undersöktes åtminstone tre gånger under sitt liv - när de är unga (1-2 år), medelålders (4-5 år) och gamla (8-10 år).

För vissa hundraser har Svenska Kennelklubben utfärdat särskilda bestämmelser om ögonlysning som krav för registrering av valpar. Information om dessa regler kan fås från SKK.

För att få en mer heltäckande bild av vilka problem som finns i olika raser borde så många hundar som möjligt inom en ras undersökas inte bara de som används i avel.

 

Rdklover_345_IMG_8702.jpg

Trift_345_IMG_8699.jpg

Rd_blomma_345_IMG_8694.jpg

Gul_blomma_345_IMG_8690.jpg

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

  

                           

 

 

UA-32561866-1